Dokumenter til årsmøtet 12.03

Her kan du sjå styret sitt framlegg til årsmelding for 2021, aktivitetsplan, budsjett for 2022, samt rekneskapet for 2021.

Dokumenta er framlegg som skal behandlast på fylkesårsmøtet 12.03 kl 14:00 i Førdehuset (festsalen), Sunnfjord kommune.

Dersom ein som medlem har innspel og endringsframlegg så anbefalar vi å komme med dei på årsmøtet. Ein vil også ta i mot innspel på epost: sognogfjordane@naturvernforbundet.no

2021 har vore eit innhaldsrikt år for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, og med god innsats frå alle tilittsvalde, tilsette og frivillige, så kan 2022 bli enno betre.