Erik Solheim utnevnt til æresmedlem av Norges Naturvernforbund

Erik Solheim, tidligere leder i Norges Naturvernforbund, ble hyllet og hedret med æresmedlemsskap under organisasjonens landsmøte i helga – Denne organisasjonen har hatt uvurderlig nytte av Solheims skarpe evne til iakttagelse og analyse og hans sylkvasse penn. Når han utnevnes til æresmedlem av Naturvernforbundet, er det både i takknemlighet for alt han har gjort og betydd, og i visshet om at han i overskuelig framtid fortsatt vil stille disse egenskapene, all sin kunnskap og sitt dype engasjement som trygg, rotekte og prinsippfaste naturverner, til denne flotte organisasjonens og naturvernsakens rådighet.

I sin takketale sa en glad Erik Solheim at han ikke visste om noen organisasjone det var kjekkere å være æresmedlem av. Han bekreftet at hjertet fortsatt banker for
naturvernsaken og Norges Naturvernforbund, og han nølte ikke med å stadfeste at han kommer til å føre sitt engasjement videre.

Talen til Erik Solheim ved utnevnelsen følger i sin helhet her:

Utnevnelse av Erik Solheim til æresmedlem

Erik Solheim er en av Norges Naturvernforbunds virkelige veteraner og en på alle måter ruvende naturverner.

Han er født og oppvokst i storslått norsk natur og har valgt å bli der. Med sitt småbruk i Førde som fast base, har han fortsatt å feste røttene i, og styrke tilhørigheten til naturen. Utdannelsen ved Norges Landbrukshøgskole, Ås, nå Universitetet for miljø og biovitenskap, ga han et solid faglig fundament.

Erik Solheim har fartstid i Norges Naturvernforbund helt fra 1970-tallet. Han har ledet eller medvirket aktivt i en rekke komiteer og utvalg. Han har bekledd hele spekteret av
verv fra styremedlem og leder i fylkeslaget til landsstyremedlem, sentralstyremedlem, og ikke minst vervet som Norges Naturvernforbunds leder. Han har ledet landets eldste
naturvernorganisasjon i flere perioder. Hans første periode var 1988 -1989. Så overtok han lederklubba på nytt i 1998 og ble gjenvalgt tre ganger før han i 2005 mente
tiden var inne for å takke ja til avløsning. I 1998 overtok han en organisasjon som var i en prekær situasjon. I tre år ledet han en økonomisk snuoperasjon som vil bli
husket, og på landsmøtet i 2001 kunne Naturvernforbundet igjen erklære seg gjeldfritt.

Mange kjenner Erik Solheim som en profilert frontfigur for de klassiske naturvernsakene. Han har gjort monumental innsats i vassdragsvernet og som forsvarer av rovdyra og andre
arters rett til en plass i norsk natur. Samtidig har vern av artenes leveområder, av skogsvillmarker og andre viktig naturområder stått høyt på hans dagsorden. Men det gjør også andre vesentlige saksfelt. Ingen som møter Erik Solheim i meningsutvekslinger er i tvil om hans dyptpløyende kunnskaper om energi, klima, samferdsel og forvaltningen av våre naturressurser. Vi kan altså slå fast at Erik Solheim har han markert seg sterkt som en allsidig naturverner. Godt kjent innad i organisasjonen, men kanskje ikke så påaktet utenfor, er det at Erik Solheim også har vært en fornyer. Et eksempel på dette er at miljøgiftarbeidet i Norges Naturvernforbund startet under Erik Solheims første lederperiode.

Denne organisasjonen har hatt uvurderlig nytte av hans skarpe evne til iakttagelse og analyse og hans sylkvasse penn. Når Erik Solheim i dag utnevnes til æresmedlem av
Norges Naturvernforbund, er det både i takknemlighet for alt han har gjort og betydd, og i visshet om at han i overskuelig framtid fortsatt vil stille disse egenskapene, all sin
kunnskap og sitt dype engasjement som trygg, rotekte og prinsippfaste naturverner, til denne flotte organisasjonens og naturvernsakens rådighet.

Lars Haltbrekken og nyutnevnt æresmedlem Erik Solheim