Etter årsmøtet på laurdag, eit seminar om plasten som det største trugsmål mot livet i havet! Alle er velkomne.

Naturvernforbundet i Sogn og fjordane inviterer til ope seminar med dialog, debatt og inspirasjon! Tidspunkt: Laurdag 25. mars 2017, kl. 14.00. Stad: Hafstad vidaregåande skule, Førde.

BO_EIDE

EIT HAV AV PLAST

Kl. 14 00: FØRSTE BOLK: STODA


1.      NATUREN – livsgrunnlaget vårt v/Jorunn Vallestad, fagrådgjevar i NVF
 

2.      HAVET – plast på avvegar v/Janne Bareksten, mastergrad i marin forsøpling

3.      KJELDENE – kor kjem plasten frå? v/ Dagny Alvik, senioringeniør hos Fylkesmannen

4.      KLIMAOMSTILLING – også i Sogn og Fjordane v/Ida-Beate Mølmesdal, rådgjevar klima og miljø, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kl. 15.15 Kaffi- og fruktpause
 

Kl. 15.30: ANDRE BOLK: LØYSINGANE
 

1.      STRANDRYDDING – eit pilotprosjekt med Strandryddedag halve året. Pilotprosjekt i Sunnfjord i samarbeid med Sparebankstiftinga og Sunnfjord Miljøverk. Arne Øvrebø, SUM og Marit Bendz, Naturvernforbundet i Sogn & Fj

2.      PLASTSORTERING –  Kvifor sorterer ein i Sogn og Nordfjord, men ikkje i Indre Sunnfjord? Jøril Hovland, SIMAS og Svein-Ottar Sandal, NoMil m fl

3.    KVA ER PÅ GANG – nasjonalt og lokalt? Dagny Alvik, Fylkesmannen i Sogn & Fj

16.30: OPPSUMMERING/AVSLUTNING

Korleis jobbe vidare politisk? Erik Solheim, tidl. leiar i Naturvernforbundet

Inspirasjon til kva kvar og ein kan gjere sjølv. Marit Bendz, fylkessekretær i NVF

Kl. 17.00: SLUTT

Inngang kr. 100.-, evt innmelding i Naturvernforbundet kr. 200.-

Gratis for medlemmer i Naturvernforbundet, Natur & Ungdom og studentar.