Fjordeponi er dumping av avfall, noe Norge kan bli åleine om

Berre 3 land utanom Norge tillet deponi av gruveavfall, Tyrkia, Indonesia og Papua Ny Guinea. Norge planlegg to nye, mens Papua Ny Guinea skal stenge eit av sine. Verdssamfunnet sitt organ, FN, kan snart komme til å forby slik dumping. Slik ser verdskartet over sjødeponiene ut i dag