Fråsegn til søknaden om å byggje Sandalsfossen kraftverk i Gloppen

Sandalsfossen er ein høg og vassrik foss med kraftig fosserøyk og ei stor fosseeng ved foten. Elva ein del av det store og inngrepsfritt område med Svartebotnen, Myklebustbreen og Jostedalsbreen nasjonalpark. Elva ovanfor renn gjennom eit særprega morenelandskap. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går derfor på det sterkaste i mot å gje konsesjon til Sandalsfossen kraftverk. Les heile høyringa.

Fråsegn til søknaden om å byggje Sandalsfossen kraftverk i Gloppen