Gaular kommune må pålegge full stopp i arbeidet med løypetrasè ved Langeland ski- og fritidssenter

Saka viser til pågåande arbeid med planering av løypetrase på ca 20 km i tildels urørt natur som strekker seg frå Langeland skisenter, gjennom Bringelandsmarka og Hjelmelandsmarka, på sørsida av Nyksvatnet, via Fauskestølen, Indre og Ytre Hjelmelandsstølen, Gjøsetstølen og tilbake til Langeland. Naturvernforbundet viser til i eit brev til Gaular kommune at det ikkje ligg føre ein godkjent plan for tiltaket i høve til gjeldande regelverk. Les heile brevet til Gaular kommune.

Brev til Gaular kommune om løypetrasè ved Langeland ski- og fritidssenter