Høringsuttalelse om bygging av skogsvegen slakkali

Statnett vil ta kostnaden ved bygging av skogsveg for å fram anleggsmaskinar til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet. Naturvernforbundet frårår dette. Veg til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet bør kome gjennom Øvstedalen. Det vil vere det beste av omsyn til samfunnsnytten av vegen og omsynet til naturverdiane og friluftslivet, skriv Jon Farestveit i uttalelsen.

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane om skogsvegen Slakkali