Høyring om bygging av Østerbø og Randalen kraftverk i Østerbøvassdraget

Les Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane sin høyring til søknad om konsesjon for bygging av Østerbø og Randalen kraftverk i Østerbøvassdraget og kraftlinje mellom Østerbø og Stordalen- Høyanger kommune i Sogn og Fjordane og Masfjorden kommune i Hordaland. Les heile høyringa.

Høyring fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane om Østerbø og Randalen kraftverk