Høyring om løyve til å bygge Røneid Kraftverk i Luster kommune

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane sin konklusjonen er at Røneid Kraftverk kan få konsesjon for bygging av småkraftverk, men at utbygging i Vigdøla og Engjadalselvi har så store skadeverknader at løyve ikkje kan gjevast.Les heile høyringa.

Høyring om løyve til å bygge Røneid Kraftverk i Luster kommune, Sogn og Fjordane