Kjølsdalen Montesorriskule og -barnehage vann!

Kjølsdalen Montesorriskule og -barnehage har vunne kr. 2 500. Elevrådet har prata mykje siste halvåret både om å få til noko med dyrehald på skulen, men også at vi må kunne nytte matavfallet til noko fornuftig. Til dømes ved å lage til ordning med kompost. Kan hende innkjøp av utstyr til dette kan være aktuelt. Biletet er frå den store ryddeaksjonen i Kjølsdalen der mange born og vaksne rydda langs fjord, elv og elles i bygda. Vi gratulerer!