Likesæle

Dei tok fossane utan at eg brydde meg, for eg eigde ingen foss. Dei tok fjordane utan at eg brydde meg, for eg eigde ingen fjord. Dei tok kysten utan at eg brydde meg, for eg budde ikkje der lenger. Når dei hadde tatt alt var det ikkje meir. Då brydde eg meg. H. C. Hansen