Lokallag

Naturvernforbundet i Eid

Dekker tidlegare Eid kommune, men har også i aukande grad jobba med saker i heile nye Stad kommune.

Leiar: Thorleif Jakobsen – thorjak@live.com
Tlf: 995 37 572

Naturvernforbundet i Sunnfjord

Dekker kommunane Sunnfjord, Hyllestad, Askvoll og Fjaler.

Kontaktperson: Erik Solheim – erik.solheim@enivest.net
Tlf: 952 56 950

Naturvernforbundet i Kinn

Leiar: Siri Stavang – siristavang@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/vielskernaturflora/

Naturvernforbundet i Indre Sogn

Dekker kommunane Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik.

Leiar: Katharina Karlsen Hessen – sogndal@naturvernforbundet.no

Facebook: https://www.facebook.com/naturvernsogn

Ikkje lokallag der du bur?

Solund, Gulen, Høyanger, Stryn, Bremanger og Selje-delen av Stad kommune er utan aktive lokallag. Ta kontakt med Fylkeslaget for medlemshenvendelsar, eller viss du vil ta initiativ til å få opp eit lokallag! 

Her kan du lese årsmeldingane for lokallaga:

ÅRSMELDINGAR