Mediestorm etter regjeringas godkjenning av utlipp av gruvefall i Førdefjorden

Det var over 60 innslag i dei skriftlege medi den 18 april, dagen etter at statsråd Tine Sundtofts godkjente dumping av over 300 millioner tonn gruveavfall i ein artsrik norsk fjord . Det bare i dei lokale vestlandske- og riksmedia. Dei fleste konkluderer med at det vil skape bråk. Det var òg ei hovedsak i mange andre norske avis.