Møte på fylkesmannens kontor

Møte mellom naturvernarar og fylkesmannens stab i Sogn og Fjordane, for å sjå på kva slags områder vi kunne starte eit arbeid med å få verna. Det vart eit innhaldsriktmøte mellom naturverninteresserte personar.