Naturvernforbundet i Eid 30 år!

3. april heldt Naturvernforbundet i Eid årsmøte. Samstundes vart laget sitt 30-årsjubileum markert med marsipankake. Fylkeslaget gratulerer!

Styret i NNV i Eid: Marit Hjelle, Thorleif Jacobsen og Randi Haugland. Bodil Sønderland er og i styret, men var ikkje til stades då biletet vart tatt. (Foto: Liv S. Jacobsen)