Norges Naturvernforbund ber Riksadvokaten reise sak mot Sunnfjord Energi

– Dette selskapet er en notorisk lovbryter. Miljøet, og særlig laksen, blir ofret for ren økonomisk vinning. Allerede for 4 år siden henvendte vi oss til Statsadvokaten i regionen sammen med Elveeierlaget og Norges Jeger- og Fiskerforbund, sier Naturvernforbundets generalsekretær Tore Killingland.

I sitt brev til Riksadvokaten anfører Norges Naturvernforbund at det er påvist flere ti-talls brudd på både gamle og nyere konsesjonsvilkår. Store mengder unglaks er drept.

– Det lokale politiapparatet har imidlertid ikke maktet eller villet gripe inn overfor selskapet. Derfor henvender vi oss nå til Riksadvokaten, opplyser Tore Killingland.

– Selskapets framferd er graverende og roper etter reaksjoner. I tillegg er dagens situasjon i kraftmarkedet spesiell. Også den krever at politimyndighetene kjenner og håndhever gjeldende regler tydelig og strengt, sier generalsekretæren.

– Særlig i vassdrag som har gamle reguleringvedtekter, tar kraftselskap minimale hensyn til miljøet. Dersom selskapene i tillegg skal overskride gitte grenser, kan resultatet bli katastrofalt for en allerede presset laksebestand, avslutter Tore Killingland.

Les brevet til Riksadvokaten

Les henvendelsen 2002 om samme sak


Saken på NRK

Temasider: Vassdrag Energi og klima

Portalen vassdragsvern.no

Følg natur- og miljøvernsakene – få tilsendt Norges Naturvernforbunds nyhetsbrev gratis til din e-postadresse!

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for våre vassdrag