Samlet for Vigdøla

Vigdalens befolkningstall ble doblet under vassdragstreffet for Vigdøla i helgen. Det var en engasjert gjeng både fra grendalaget, lokalbefolkningen, Vernegruppa vern Vestsida-Vigdøla og Naturvernforbundet, som kom for å markere motstand mot utbyggingsplanene av livsnerva i dalen.

-Det er mi elv, og hun synger i dur og moll, sier Astrid Fossøy som er født og oppvokst ved Vigdøla. Hun var med i kampen mot utbygging av Vigdøla på 80-tallet. Da tapte de kampen og store deler av vannet ble ført vekk fra elva. Det ble da lovet at Vigdøla skulle skjermes mot nye utbyggingsplaner. Nå er Statkraft tilbake 30 år etter, for å gjøre nye inngrep i vassdraget. Det ville ikke grendelaget akseptere.                     

-Vigdøla er livsnerva i dalen, vi kan ikke la den bli bygget ut sier Karin Bakke fra grendalaget.

Vil halvere vannstanden igjen

Kåre Hønsi fra Statkraft presentere utbyggingsplanene for Vigdøla, der halvparten av det gjenværende vannet skal føres vekk gjennom en 1,3 km lang tunnel. Statkraft presenterte prosjektet som svært gunstig, med god profittmargin og akseptable konsekvenser.

Dette er ikke Naturvernforbundet enige i. Fagrapporter fra Aurland Naturverkstad viser at Vigdøla rommer svært store landskaps- og naturverdier og at det er stor konflikt i forhold til vannkraftutbygging. Dette stikk i strid med Statkraft sin konsekvensutredning som bagatelliserer konsekvensene av utbyggingen.

– Det er rundt 800 vannkraftsøknader til behandling hos NVE, da er det ekstra viktig at vi sier nei til de mest kontroversielle, som vi mener Vigdøla er, sier Honorata Gajda, rådgiver i Naturvernforbundet.

En av tolv viktige elver

Naturvernforbundet har valgt ut tolv av de større vassdragene med store verne- og opplevelsesverdier som alle er direkte truet av utbygging, og som ikke må bygges ut. Vigdøla er en av dem. De lokale aksjonistene mener Sogn og Fjordane har lagt nok elver i rør.

-Sogn og Fjordane er det fylket som ligger på topp i antall vannkraftverk forteller Elisabeth Dahle i Forum for natur og friluftsliv (FNF). – Fylket vårt har natur i verdensklasse, norske fjorder er flere ganger kåret til verdens beste reiselivsmål. Nå er det på tide å ta vare på landets flotteste natur før det er for seint, sier Dahle.

Ny inspirasjon

Etter møtet gikk turen til den vakre Vigdøla. Turen ble ledet av Ole Herman Meløy fra det lokale turlaget. Deltagerne fikk både høre historier, se den unike elva og området der inntakssted og dam planlegges. Vigdalen er inngangsporten til Breheimen nasjonalpark.

Vassdragstreffet ble avsluttet med folkedans og folketoner fra Vigdalen, og ny inspirasjon til å samarbeide videre om å bevare elva.

– Nå må vi få alle faktaene på bordet før NVE fatter sin endelige beslutning, forteller Gajda som ser fram til et godt samarbeid mellom lokale krefter og Naturvernforbundet sentralt.

Vil du vite mer om Vigdøla, se vernegruppas Vern Vestsida Vigdøla nettside eller facebookside.