Sandalsfossen i Gloppen berga

Det er med stor glede at vi mottok meldinga frå NVE om at vassutbygginga som var omsøkt ved Sandalsfossen i Gloppen vart avslått den 12 november. Konklusjonen til NVE er at fordelane og nytten av tiltaket ikkje overstig skadar og ulemper for allmenne og private interesser som blir råka, seier Hans Christian Hansen, leiar i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Les meir om at Sandalsfossen i Gloppen er berga