Småkraftutbygging over stokk og stein

– Regjeringen må sørge for et forbedret regelverk og overordnede nasjonale føringer som kan sikre naturverdiene bedre enn det som skjer nå. Inntil det er på plass, må alle konsesjonssøknader for småkraft legges på is, mener Landsstyret i Naturvernforbundet.

Elv

– Det er nå en rekke aktører som søker om konsesjon til å bygge småkraftverk, og utbyggingene skjer «bit for bit» , uten noen vurdering av de samlede konsekvensene for naturen. Omfanget er så stort at det ikke lenger er miljøvennlig energi, men naturødeleggelse som ikke kan aksepteres, sier Per Flatberg, leder i Naturvernforbundets vassdragsvernråd.

I perioden fra 2001 til 2010 er det bygd nærmere 300 småkraftverk og ytterligere 500 er under planlegging
På naturvernhold er det dyp bekymring over omfanget og planløsheten, og man frykter at summen av alle disse inngrepene kan få dramatiske virkninger på norsk vassdragsnatur.

– Naturvernforbundets fylkes- og lokallag er engasjert en lang rekke steder i slike saker. Eksempler er Rogaland, Hordaland,Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms, opplyser Flatberg.

Landsstyremøtet i Naturvernforbundet vedtok også nylig en kritisk uttalelse som er oversendt Olje-og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Last ned rapporten «Små kraftverk – store utfordringer?” av Naturvernforbundet i Hordaland. Rapporten forteller om de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.