Stå på

Over 900 møtte til markering framfor Stortinget i mai. Ei stor og engasjerande markering med appellar, kulturelle innslag og mat frå Førdefjorden.

For ein ting står i alle fall fast: Førdefjord er ein av landets mest artsrike fjorder, det sier også Miljødirektoratet i sin godkjenning av projektet til Nordic Mining med ,dumping av gruveavfall i fjorden.