Statkraft trugar naturen i Jostedalen

Mykje vil ha meir, heiter det, og no vil statsselskapet ta også det som er igjen av meir eller mindre urørte elvar i Jostedalen. Ein kan jo gjere seg mange tankar i den samanhengen, men meir enn merkeleg er det at staten skal gå i brodden for å bygge ned det som er igjen av vassdragsnatur i landet, skriv Jon Farestveit i debattinnlegget sitt.

Debattinnlegg om Statkraft