Styret i fylkeslaget i 2008

Leiar er Marit Vøien Nes frå Hilleren, Veitastrond medan Lin Hjelmeland Finjord frå Førde er kontaktperson for fylkeslaget. Sjå heile oversikten.

Styret i 2008:

Leiar:
Marit Vøien Nes, vo-ne@online.no
Hilleren, 6878 Veitastrond Tlf; 5768 7819/ 975 88 502

Styremedlemmer:
Jon Farestveit Jon.Farestveit@hisf.no
Åbergevegen 20, 6856 Sogndal tel 57671787/ 41659144

Lin Hjelmeland Finjord, l-hjelme@online.no
Hornnesvegen 33, 6800 Førde tel 57720026/ 97152859

Leif Bjørnseth, lrbjoern@online.no
Bjørnset, 6900 Florø
tel 5774 4924/917 14 810

Judith Kapstad, judkap@online.no
Hjellbrekke, 6847, Vassenden
tel 5772 7310/995 26 822

Vara:
Marius Langballe Dalin, marius.dalin@enivest.net
Kolbeintunet 11, 6800 Førde
tel 5772 0629/ 48046592

Thorleif Jacobsen, thorjak@tele2.no
Skulevegen 92, 6823 Sandane tel 5786 0830

Steinar Øydvin, Soeydvin@online.no
Rutlinsli 34, 6856 Sogndal tel 5767 2240/ 97170381

Jenny Hysing, jenny.sorterup.hysing@stat.ped.no
Nordåsen 40, 6823 Sandane tel 5786 5838/991 58 837