Tilrår omstridd skogsveg i Stryn

Landbruksdirektøren går inn for å godkjenne bygging av ein omstridd skogsveg på Moldrheim i Stryn. Grunneigarane som har søkt om å få byggje vegen, nekta i mai i år å gjennomføre ei synfaring fordi dei meinte sakshandsamaren var inhabil.Les meir på NRK