Turfolk protesterer mot steinbrot

Naturvernforbundet og turentusiastar i Eid er fortvila over ei planlagd nyetablering i kommunen. Selskapet Northwest Industries ynskjer å starte opp eit stort steinuttak frå Naustdalskammen.Les meir