Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Eid

Sted: HIL KLUBBHUS-KLENKARBERGET PÅ HAUGEN.

Sak 1: Opning, godkjenning av innkalling.                                                                               

Sak 2: Val av ordstyrar og møtereferent.                                                                                      

Sak 3. Årsmelding.  Blir delt ut på Møte.                                                                                               

Sak 4: Forslag til aktivitetsplan. Blir delt ut på møte.                                                                 

Sak 5: Regnskap og budsjett. Blir delt ut på møte.                                                                              

Sak 6: Styre 2020

Leiar: Thorleif Jakobsen,                                                                                  

Kasserar: Marit Hjelle,                                                                                                      

Skrivar: Randi Merete Haugland,                                                                     

Styremedlem: Inga Bodil Sønderland,                                                                       

Vara: Ottar Øien og                                                                                                         

Heimsida: Jostein Rindal                                                                                                                               

Sak 7:Val av leiar og styremedlemmer med vara.


Miljøvenleg helsing frå  

Randi Merete, Inga Bodil, Marit, Ottar, Jostein og Thorleif.

Det blir enkel servering