Du er her:

  • Troms - Romssa luonddugáhttenlihttu
Lunde på Sør-Fugløya. Foto: Bo Eide

Støtt vår sak!

Visste du at Naturvernforbundet i Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon? Nord-Norges kredsforening, forløperen til Naturvernforbundet i Troms, ble stiftet i Tromsø 21. juni 1914, noen få uker etter Østlandske kredsforening.

Vær med og vern om norsk natur og livet som rører sig der. Støtt oss i vårt arbeide med å verne om våre store og små dyr:
Bjørnen, reven, trekkfugl ene, blomstene, trærne osv. Vi har plikter mot de kommende slekter og vi har plikter mot de henfarne.
Drep ikke dyr til unyttes! Rykk ikke unødig planter op med rot! Bryt ikke trærnes grener av!
Vern særlig om de dyr, blomster og trær som hører dig og ditt hjemsted til og sørg for at andre respekterer det som der søkes vernet om.

Landsforeningen for naturfredning og dens kretser er behjelpelig med å sikre fredlysning ved kongelig resolusjon eller tinglesning.
Meld slekt og venner inn som livsvarige eller årlig betalende medlemmer av en kretsforening. 
                                                                                                                               

Slik lød oppropet fra initiatvtakerne i 1914.  

Naturvern handler om å se egenverdien i naturen og livsmangfold, uavhengig av kommersielle muligheter. Forvalte - hubroen og lunden, frosken og bjørnen, laksen og torsken, fossene og elvene, fjordene og strandsonen, heiene og eventyrskogene - med varmt hjerte, ikke forbruke og øde med sirkus eller profitt for øye.

I 2014 feiret vi 100 år. Gratulerer til alle naturelskere og entusiaster i det flotte landet i nord.

Image

Styret Naturvernforbundet i Troms

Fungerende leder: Anne-Lise Mortensen 
Styremedlem: Berit Ballari 
Styremedlem: Per Inge Guneriussen 
Styremedlem: Berit Ballari 
Styremedlem: Kari-Mette Mastrup Solvang 
Styremedlem: Christine Myrseth 

Varamedlem: Arnold Jensen  
Varamedlem: Elisabeth Kjæreng 
Varamedlem: Pål Moddi Knutsen 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.08.2022

Nyheter

Fornyelse og forankring

06.04.2014 | Sist oppdatert: 07.04.2014

Årsmøtet torsdag 3. april var fornøyd med innsatsen som er gjort i 2013 og at det er lagt et godt grunnlag for videre drift. Det nye styret ble valgt enstemmig og Ragnhild Sandøy ble gjenvalgt som leder. 2014 blir et spennende år med feiring av 100-årsjublieet og mange aktiviteter .

NVEs sluttbefarimg okt 2013

Flere inngrep i fjellheimen under Møysalen

04.04.2014 | Sist oppdatert: 07.04.2014

Nytt fra NVE: "NVE har handsama seks søknadar om bygging av småkraftverk på Hinnøya, og gjev løyve til å bygge Lysåelva, Våtvoll og Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms. NVE gjev ikkje løyve til å bygge Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune og Vasskruna og Kobbedalselva kraftverk i Lødingen kommune i Nordland." Naturvermforbundet er glade for de tre avslagene NVE har gitt, men er sterkt uenige i at de tre andre skal bygges ut.

Årsmøte 2014 - NNV-Troms og Tromsø og omegn lokallag

02.04.2014 | Sist oppdatert: 07.05.2015

Styret innkaller lokallag og medlemmer til årsmøte 3. april og legger fram årsmelding for 2013. Visste du at Naturvernforbundet i Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon? Nord-Norges kredsforening, forløperen til Naturvernforbundet i Troms, ble stiftet i Tromsø 21. juni 1914, Østlandske kredsforening kom noen måneder tidligere. I Tromsø var vi med og etablerte moderorganisasjonen, og styret er derfor glade for å kunne si at laget i jubileumsåret står godt rustet for å gå videre.

Viser fra 61 til 64 av totalt 127 artikler