Årsmøte i Naturvernforbundet Troms 2024

Årsmøtet går av stabelen 20 april i Tromsø

Naturvernforbundet Troms viser til årsmøteinnkalling på e-post og ønsker velkommen til årsmøte og årsmøteseminar lørdag 20 april i Tromsø!

Dato og tid: 20 april 2024, 11.00-14.30

Sted: Fagforbundet, 3.etg, storgata 5, Tromsø. Stedet er universelt utformet og tilgjengelig med rullestol og barnevogn.

Årsmøteseminar, Rødbanken 20 april, klokken 15.00: Torsk og fjord, fjell og kultur med Naturvernforbundet Troms – alle ønskes velkomne på seminar etter årsmøtet. Seminaret er åpent for allmennheten!

Årsmøtet er det viktigste møtet i fylkeslaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller fylkeslaget, kan du kontakte fylkesleder Per Inge Guneriussen; Tlf 46794363  og E-post: pering160@gmail.com.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Årsmøtet velger en/flere møteleder(e) for å lede årsmøtet gjennom møtet. I tillegg velges det en/flere referent(er) til å skrive protokoll. Disse er gjerne avklart på forhånd. I tillegg velges det to til å signere protokollen og godkjenne at denne er riktig.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet godkjenner innkallingen, altså at årsmøtet er lovlig innkalt. I tillegg godkjennes sakslisten for årsmøtet, altså hvilke saker som skal behandles på møtet.

Årsmelding 2023
Beskrivelse av året som har gått med aktiviteter og resultater. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen som en rapport for fjoråret. Dersom årsmøtet ønsker å legge til noe, vedtas dette punktvis i protokollen.

Regnskap 2023
Hvor mye penger har laget fått inn og brukt i forrige år. Revisjonsberetning.

Innmeldte saker
Medlemmer kan melde inn saker og forslag til årsmøte innen en frist fastsatt i innkallingen.

Aktivitetsplan 2024
Årsmøtet vedtar hvilke saker som skal prioriteres i det kommende året, som styret må følge opp.

Budsjett 2024
Oversikt over inntekter og utgifter man antar vil komme i inneværende år. Det skal henge sammen med prioriteringene som er vedtatt i aktivitetsplanen.

ValgValgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har foreslått leder for fylkeslaget, øvrige styremedlemmer og eventuelle varaer. Årsmøtet gjennomfører valget.
Videre velges valgkomité og revisor basert på forslag fra styret.
Fylkeslaget velger også utsendinger til Naturvernforbundets landsmøte.

Årsmelding Vårt Hav Troms og Finnmark – mer om Vårt Hav Troms og Finnmark her.

Vedtekter er tilgjengelig her.

Foto: Stillelva- en gytelv i tilknytning til Rensåsvassdraget. Vi vant gjennom i en sak om ulovlige inngrep i elva og resultatet er at elva nå skal restaureres og tilbakeføres til sin naturlige tilstand. Det nytter å jobbe for naturen i både små og store saker!

Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet Troms v/ fylkesleder Per Inge Guneriussen