Fiske og oppdrett

Fiske har alltid vært det viktigste livsgrunnlaget på kysten og i fjordene i Troms. Oppdrett krever en stadig større del av kyst- og fjordarealene.

Nyeste innlegg om fiske og oppdrett i Troms