Året som gikk i Naturvernforbundet i Trøndelag

2019 har vært et år med mange miljøkamper, med vindkraftkampen og ungdommenes klimaprotester som de to største. Naturvernforbundet i Trøndelag har hatt en eventyrlig medlemsvekst og bikker nå snart 3000 medlemmer og den 29. april ble vi samlet til fylkeslag.

2019 var det året Naturvernforbundet i Trøndelag ble slått sammen til et fylke og vi er nær på å bikke 3000 medlemmer. Viktige saker som motorvei, vannkraft, gruver og klimaengasjement har stått på dagsorden. Men det er i vindkraftspørsmålet, det virkelig har vært kamp her i Trøndelag, og det nye året startet ikke slik vi ønsket. 3. januar fikk vi vite at Trønder-Energi og Stadwerke München hadde fattet investeringsbeslutning om å bygge ut vindkrat på Frøya, Stokkfjellet i Selbu og Sørmarkfjellet i Flatanger. Dette skulle vise seg å bli dråpen som fikk sinnene til å koke over og folk sa nok er nok for naturødeleggende vindkraft. Naturvernforbundet har lenge engasjert seg i denne kampen og lørdag 26. januar dro vi utover til Frøya for å demonstrere med nærmere 300 frøyværinger mot vindkraftplanene. 


Saken fortsetter under bildet

Fylkesleder Magne Vågsland holder appell under demonstrasjonen på Frøya

Les mer: Leserinnlegg – Trekk attende konsesjonen
Les mer: -Ikke ødelegg naturen vår

Vindkraftkampen skulle vise seg å ta av i året som kom og Naturvernforbundet i Trøndelag har engasjert seg på flere måter. Den 9. mars avholdt vi et stort møte med nært 100 frammøtte på Flatanger i forbindelse med utbygginga i Sørmarkfjellet. Dette resulterte at vi fikk dannet et nytt lokallag i Flatanger. Også i Åfjord ble det dannet nytt lokallag med bakgrunn i protestene mot vindkraftverk i kommunen. Protestene på Sørmarkfjellet og Frøya har skjedd uavhengig av oss, men vi har gitt dem vår fulle støtte. Vi har sendt flere brev til myndighetene med krav om anleggstans, blant annet som grunnet konsekvensene for hubrobestanden. 

Les mer: Nytt lokallag i stormens kjerne
Les mer: Krever stans i anleggsarbeidet grunnet hubrofunn

Saken fortsetter under bildet

Trøndelag er med alle vindkraftverkene under bygging utsatt for svært store naturinngrep. Men det var tydeligvis ikke nok. 1. april ble det lagt ut på høring en nasjonal ramme for vindkraft som inkluderte tre nye områder i Trøndelag. Vi engasjerte oss mot disse planene og sammen med en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner leverte vi høringsuttalelse mot denne rammen.  All motstanden førte til at rammen ble trukket tilbake. Vi har også jobbet hardt for å skape allianser noe som kulminerte utafor Trønder-Energis generalforsamling på Lerkendal den 13. mai da 150 personer møttes til demonstrasjon, og utafor Tinghuset 2. desember da en rekke organiasjoner samlet seg tidlig på morgenen for støtte reindriftsamenes kamp mot Fosen Vind på Storheia. Vi lagde også et faktahefte om vindkraft som et nyttig verktøy for god argumentasjon. 

Saken fortsetter under bildet


Les mer: Brei allianse demonstrete mot vindkraft
Les mer: Naturvernforbundet i Trøndelags faktahefte om vindkraft

Men 2019 har ikke bare handlet om vindkraft. Den 8. mars stilte vi opp utafor Venstres landsmøte på Hell med krav om at regjeringa måtte trekke tilbake tillatelsene om å dumpe farlig gruveavfall i Repparfjorden. 

Les mer: Stilte gruvekrav til Venstres landsmøte

En sak som vi har engasjert oss i mange år og som vi endelig fikk gjennomslag for i 2019 var vern av Garbergelva i Selbu.  Olje- og energidepartementet fredag 6. september 2019 avslo konsesjonssøknaden for utbygging av Prestfossan i Garbergelva. Før valget hadde vi et møte om Garbergelva i Selbu, med svært godt oppmøte. Vi har nå tatt initiativ til et vern av Garbergelva. 

Les mer: Garbergelva er reddet. 

Les mer: Selbyggen . Åpent møte om Garbergelva
Les mer: Nea Radio – Et rungende nei til utbygging

Saken fortsetter under bildet


I valgkampen stilte vi spørsmål til alle partiene på fylket om diverse natur- og miljøspørsmål. Vi arrangerte også et møte med over 200 personer hvor vi inviterte toppolitikerne i Trondheim til å diskutere aktuelle miljøsaker i fylkeshovedstaden. 

Les mer: Naturens valg i Trøndelag

Vi har også engasjert oss mot Nye veiers planlagte utvidelse til 4-felts med 110 km/t fartsgrense på E6 nord og sør for Trondheim. Dette er en vei som vil føre til tap av matjord og natur, økte klimagassutslipp og utslipp av mikroplast. I tillegg vil den ikke være samfunnsnyttig sammenlignet med en noe mer nøktern veiforbedring. 

Les mer: Går mot utvidelse til 4-felts vei

Saken fortsetter under bildet

Naturvernforbundet i Trøndelag arrangerte helga 10. – 12. mai rydde og kartleggingstur til Mausund feltstasjon. Mengden plast som møtte oss der ute var skremmende og det er nå viktig med handling for å få bukt med plastforurensinga. Vi har i tillegg avholdt flere ryddeaksjoner i byen og verksteder hvor folk lærer seg å leve uten plast. 

Les mer: Sjokkert over mengden plast på Mausund

En annen ting som har fått økt oppmerksomhet i året som har gått er viktigheten av å ta vare på innsektsbestanden. Vi har hjulpet innsektene på vår måte både med å spre informasjon og praktisk handling. Gjennom prosjektet Innsats for innsekter har vi blant annet etablert en blomstereng på trikkesløyfa på Lian. 

Les mer: Prosjekt Innsats for innsekter

Året kulminerte med at Hedwig Thiery Aresvik og Motvind delte årets Natur- og miljøpris for sin innsats for å sette fokus på viktige natur- og miljøsaker i året som har gått.

Les mer: Delt Natur- og miljøpris i 2019

Gjennom året har vi hatt nærmere 60 arrangementer med turer, verksteder, kurs og miljøkvelder. Vi håper at du blir med oss videre og er hjertelig velkommen på våre arrangementer eller å engasjere deg på annen måte i 2020.