06.des 2023

Hva skjer med skogene våre?

Hva: Miljøkveld -åpent møte
Når: 06.des, kl. 19:00
Hvor: Habitat Bar, Olav Tryggvassonsgate, Trondheim

Dette får vi høre mer om før Trøndersk natur og miljøpris for 2023 deles ut.

skogAG Solem

Åpent møte med Spennende program for kvelden:

Det hogges mye skog i Trøndelag, og vi er bekymret for hva disse hogstene gjør med naturmiljøet. Mange av hogstene fører til store endringer i skogens økosystem, tap av naturmangfold og redusert karbonlager som gjør det vanskeligere å nå klimamålene.

Program:

  • Hvorfor er skogen så viktig – og hvordan brukes den?
    v/ Ingerid Angell-Petersen,Naturvernforbundet i Trøndelag
  • Kartlegging og bevaring av gammelskog.
    Vi får også lære oss 8 truede arter som er avhengig av gammelskog.
    v/ Rebekka Ween v/Norsk Botanisk Forening.
  • Utdeling av «Trøndersk natur og miljøpris» ved varaordfører Erling Moe, fra Venstre.

Programmet oppdateres med detaljer etter hvert.

Etter det offisielle programmet er ferdig, er alle velkommen til å bli værende for å diskutere små og store saker.

Skog og hogst

Norge har mange trær, men lite naturlig skog, med stor variasjon av treslag og hvor trærne har ulik alder. Naturvernforbundet i Trøndelag har engasjert seg sterkt i skogsaker de siste årene. Her kan du lese mer om dette.

Trøndersk natur og miljøpris

Det blir i år 24. året at denne prisen deles ut. I fjor gikk prisen til Tor Bollingmo. Her kan du lese mer om begrunnelsen og hvem som har fått prisen tidligere.

Offentliggjøring av årets vinner og begrunnelse, skjer i møtet.

Miljøkveld

Miljøkveld er åpne medlemsmøter i regi av Naturvernforbundet, så ta gjerne med en venn. Habitat ligger i Olav Tryggvassons gate 30. Lokalet ligger i første etasje og har enkel adkomst for bevegelseshemmede. Møtene er gratis og i dette møtet blir det enkel servering .

Habitat er åpent og det er mulig å kjøpe mat og drikke, både før og etter selve møtet.