Vårt forbruks effekt på klima og natur

Nordmenns forbruk er av de høyeste i verden. I tillegg kjøper vi produkter som belaster råvarer, natur og klima hardt. Opprinnelse og produksjon foregår ofte i andre land, som øker transporten

Ber barn trene fotball på farlig avfall

Politikerne i Trondheim har tidligere tatt ansvar for reduksjon av mikroplast gjennom å stoppe bruk av plastgranulat i kunstgressbaner. Nå åpnes det for fortsatt bruk. 110 ulike kjemiske forbindelser, deriblant flammehemmere, er det vi skal tilby barn å trene på.

Her finner du lenke til artikler i nettaviser, brev og høringer som handler forbruk og effekt på natur, miljø og mennesker

dlfjnhdl