Motorvei og samferdsel

Naturvernforbundet mener vi skal ta vare på de veiene vi har før vi bygger overdimensjonerte, dyre og miljøødeleggende motorveier. Kollektivtilbud som tog og buss skal prioriteres, også i praksis.

E6-planene må revideres!

Naturvenforbundet har levert kommentarer til «konsekvensutredning E6 Gyllan – Kvål». Kritikken er relevant også for mange av de andre delplanene Nye Veier jobber med i Trøndelag.

Fore felts motorvei Kvål

Her finner du lenke til artikler i nettaviser, brev og høringer som handler som vei og samferdsel.

Utbygging av firefelts motorvei gjennom fylket har vært viktig lenge. Her er de siste sakene:
Etter at Miljødirektoratet satte foten ned for bygging av motorvei gjennom Lågendeltaet, kom dette innlegget – To ting Norge bør slutte med; kaste penger ut av vinduet og bygge vei i naturreservater

2022 Høringssvar E6 Gyllan – Kvål
Nye Veiers første forslag fikk så mange kritiske innvendinger at de laget en tilleggsrapport. Her er vårt høringssvar til denne.

Reisetiden med tog mellom de store byene i Norge har gått opp de siste 22 årene. Dovrebanen tar 50 minutter mer nå enn i 2000.