Innkalling til årsmøte 16. mars 2023

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles med dette inn til årsmøte.
Tid: Torsdag 16. mars 2023, klokken 18:00-20:00
Sted:  Multisalen, Holmestrand bibliotek

Rundtjern (foto Espen Backe)

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte oss på 9920 3803 eller sende en e-post til holmestrand@naturvernforbundet.no

Det vil være servering under årsmøtet. Vi vil gjerne servere noe som alle kan spise, så gi oss beskjed om du har allergier, intoleranser eller annet vi skal ta hensyn til. Det er ikke bindende påmelding, men på grunn av bevertning vil vi gjerne vite på forhånd om du ønsker å komme eller ikke.

I forkant av årsmøtet har vi gleden av å invitere alle interesserte til et spennende og lærerikt foredrag. Foredragsholder vil være Sturla K. Naas Johansen fra foreningen La Humla Suse. Sturla har engasjert seg i humler helt siden ungdommen, og har vært aktiv i La Humla Suse i snart ti år. Denne kvelden skal han snakke om blomsterenger og pollinatorer, med hovedvekt på humler og hvordan vi kan tilrettelegge for disse pelskledde blomsterelskerne som er så viktige for oss her i nord. Foredraget varer ca. en time og er åpent for alle som er interessert i å lære mer om dette temaet.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2022
  4. Regnskap 2022
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2023
  7. Budsjett 2023
  8. Valg

Årsmeldingen for 2022

Her finner du årsmeldingen for 2022.

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 1. mars 2023. Forslag sendes på e-post til holmestrand@naturvernforbundet.no

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen
Espen Backe
Leder, Naturvernforbundet i Holmestrand
Mobil 9920 3803
holmestrand@naturvernforbundet.no