Innkalling til årsmøte 6. mars 2024

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles med dette inn til årsmøte.
Tid:  Onsdag 6. mars 2024, klokken 18:00-20:00
Sted: Multisalen, Holmestrand bibliotek

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte oss på tlf. 9920 3803 eller sende en e-post til holmestrand@naturvernforbundet.no

Det vil være servering under årsmøtet. Vi vil gjerne servere noe som alle kan spise, så gi oss beskjed om du har allergier, intoleranser eller annet vi skal ta hensyn til. Det er ikke bindende påmelding, men på grunn av bevertning vil vi gjerne vite på forhånd om du ønsker å komme.

Foredrag

I forkant av årsmøtet har vi gleden av å invitere til et spennende og lærerikt foredrag med Finn Hauge fra Birdlife Vestfold. Han vil fortelle om fugler som man finner på foringsplassen og i hagen. Foredraget varer ca. en time. Vi ønsker også ikke-medlemmer som ønsker å lære mer om dette temaet velkommen.

Sakliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Valg

Årsmeldingen for 2023

Her finner du årsmeldingen for 2023.

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 21. februar 2024. Forslag sendes på
e-post til holmestrand@naturvernforbundet.no

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen

Espen Backe

Leder, Naturvernforbundet i Holmestrand