Naturvernforbundet forbereder lysaksjon mot oljeboring og klimaødeleggelser

Naturvernforbundet planlegger en markering mot klimaødeleggelser og oljeboring i Arktis rundt om i hele landet. Dette skjer 4. november, dagen før Folkets klimasøksmål mot staten blir prøvd for retten i Borgarting lagmannsrett. I Horten blir markeringen et lystog fra torget til parken. Tidspunktet for lystenningen, klokken 18.14, henviser til at søksmålet tar utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 112.

4. oktober klokka 1814 markerer Naturvernforbundet i samarbeid med andre aktører sin motstand mot klimaødeleggelser og oljeboring i Arktis. Aksjonen kommer i stand i forbindelse med en ankesak der staten er stevnet for retten for brudd på paragraf 112 i Grunnloven. Det var Greenpeace og Natur og Ungdom som stevnet staten i 2016. De vant fram i spørsmålet om at grunnlovens paragraf 112 gjør myndighetene ansvarlig for at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». I spørsmålet om oljetildelingene i Barentshavet ble staten frifunnet i første instans, hovedsakelig fordi utslippene fra norsk olje som brennes i utlandet ikke ble regnet som Norges ansvar. 

Naturvernforbundet sier nei til oljeboring i Arktis

Saken ble reist i 2016 på bakgrunn av at staten ved Olje- og energidepartementet på bakgrunn av ti nye oljelisenser i Arktis. Naturvernforbundets landsstyre har enstemmig besluttetå inngå som partshjelp i Folkets klimasøksmål mot staten​​​​ sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon. Partshjelp vil si at man som tredjemann trer inn i rettsaken til støtte for en av partene. Som partshjelp kan man anvende forsvars og angrepsmidler, og føre bevis i rettsaken, men kan ikke tilpliktes eller tilkjennes noe i rettsaken.

Lysaksjon over hele landet 4. november

Klimasøksmål Arktis er det eneste av sitt slag i Norge, men lignende søksmål har blitt reist flere steder i verden de siste årene. Det var Naturvernforbundet som i sin tid sørget for at miljøorganisasjoner ble anerkjent som en rettslig part i saker som omhandler miljøet. Dette skjedde ved en høyesterettsavgjørelse i 1980, da Naturvernforbundet saksøkte staten i forbindelse med utbyggingen av Alta– og Kautokeino-vassdraget. 

4. november klokken 18.14, dagen før klimasøksmål Arktis starter i Borgarting lagmannsrett, mobiliserer folk over hele landet for å markere motstand mot klimaendringer og oljeboring i Arktis. 

Les mer om Grunnlovens paragraf 112 her

Naturvernforbundet i Horten planlegger en lysaksjon i samarbeid med Natur og ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og ØkoFuture. Klokken 18.00 blir det appell på Horten torg før lysene tennes kl.18.14. Deretter blir det et lystog i retning av Lystlunden park der det blir nye appeller. 

Markeringen støttes av Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG.

Bli med på lysmarkeringen mot klimaødeleggelser.