REDD KLIMA – Lysaksjon mot klimaødeleggelser og oljeboring i Arktis

4. november aksjonerer Naturvernforbundet i Horten, Horten Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og ØkoFuture mot klimaødeleggelser og oljeboring i Arktis. Dette skjer dagen før Folkets klimasøksmål mot staten blir prøvd for retten i Borgarting lagmannsrett, og er et ledd i en landsomfattende markering.

Aksjonen kommer i stand i forbindelse med en ankesak der staten er stevnet for retten for brudd på paragraf 112 i Grunnloven. Det var Greenpeace og Natur og Ungdom som stevnet staten i 2016. De vant fram i spørsmålet om at grunnlovens paragraf 112 gjør myndighetene ansvarlig for at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». I spørsmålet om oljetildelingene i Barentshavet ble staten frifunnet i første instans, hovedsakelig fordi utslippene fra norsk olje som brennes i utlandet ikke ble regnet som Norges ansvar. Naturvernforbundet stiller som partshjelp sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon. Partshjelp vil si at man som tredjemann trer inn i rettsaken til støtte for en av partene. Som partshjelp kan Naturvernforbundet anvende forsvars og angrepsmidler og føre bevis i rettsaken, men vi kan ikke tilpliktes eller tilkjennes noe i rettsaken. Tidspunktet for lystenningen, klokken 18.14, henviser til at søksmålet tar utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 112.

  • 18.00: Apell på torvet 
  • 18.14. Vi tenner lys med mobiler, hodelykter etc.
  • Derfra går vi samlet til Lystlunden park og hører på flere appeller
  • Markeringen avsluttes klokken 19.00

Markeringen støttes av Arbeiderpartiet, SV, Venstre, MDG og Rødt.

Kontaktperson: Stine Paulsrud Haugen, mobilnummer 92223770

NB! TA MED HODELYKTER, LOMMELYKTER ELLER MOBILER

Les mer om klimasøksmålet her