Aksjon Aqua

Rapport fra Naturvernforbundet i Valdres Naturvernforbundet i Valdres ble invitert med på den store dugnaden «Aksjon Aqua» med bakgrunn i tidligere erfaringer med kartlegging og rydding av søppel, både langs vassdrag og ellers i naturen.

  1. Vi har deltatt i 4 møter med ledelsen for aksjonen.
  2. Vi har gjennomført og deltatt i gjennomføring av 4 ryddeaksjoner:
  1. Strandryddedagen 3.mai – 4 personer – strekningen Fløafjorden østsiden frem til Skamåni
  2. Gammel avkjøring på Noraker eiendom – 13.sept – 1 person – bratt skråning med diverse søppel som plast, bokser, dekk, sofaseng mm
  3. Langs Begna ved Aurdalsdammen 26.sept. 4 personer – Bratt terreng i kommuneskillet Nord-Aurdal – Sør-Aurdal. Store mengder med plastkanner, dekk, stålvaier.  Bruk av båt for transport av folk og søppel.
  4. Sandtangen i Øystre Slidre – i samarbeid med deltakere fra Natur & Ungdom, har en av våre styremedlemmer deltatt i rydding av rester av landbruksplast.

Vi takker alle som har deltatt i aksjonen for godt samarbeid og vel gjennomført aksjon og har sagt oss villig til å stille opp neste år. Vi takker også våre medlemmer som har deltatt i andre aksjoner.  

På vegne av Naturvernforbundet i Valdres (23.10.19)

Fred Kuyper, styreleder