Du er her:

Skogutvalget

Skogutvalget jobber med skogsaker rundt om i fylket. Ulovlig hogst, grøfting, vern – her er det flere års erfaring allerede. Ta kontakt hvis du vil bli med eller har lyst på mer informasjon.

Kontakt oss!

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.10.2021

Nyheter

Markberedning Hedmark

Markberedning - en trussel for skognaturen

Har du lagt merke til at hogstflater i Hedmark ofte ser verre ut enn før? Ikke bare er de større, men de graves opp eller pløyes for å fjerne humus og blottlegge mineraljord. Det er dette som kalles markberedning.