Fagutvalg

Vi har fem flotte utvalg i fylkeslaget som jobber med saker på tvers av kommuner og lokallag!

Skogutvalget på befaring i Hamar høsten 2021.

Ønsker du å bidra i et utvalg?

Send en epost til innlandet@naturvernforbundet.no!

Utvalgene er ment å være et lavterskel tilbud for engasjerte medlemmer, uavhengig av lokallag. Det stilles ingen krav til forpliktelser eller kunnskapsnivå, bare ekte interesse!