Klima

Hva kan vi i Innlandet gjøre for å bremse klimaendringene – lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt? Utvalget jobber med alle typer klimasaker, og særlig saker knytta til fornybar energi: Vindkraft, solkraft, vannkraft.

Klimautvalget trenger deg som har gode ideer, engasjement og kunnskap om klima og energi. Kontakt oss hvis du vil være med eller har lyst til å vite mer! Du kan også snakke med oss hvis du har tips om saker i ditt nærmiljø.

Kontakt: Thomas Cottis | tcot@online.no | 905 59 796