Brua til framtida Innlandet

Brua til framtida er en landsdekkende allianse mellom miljøorganisasjoner, fagforeninger, bondeorganisasjoner, trossamfunn med flere. Hensikten med samarbeidet er å finne gode løsninger for grønn omstilling – sammen.

Naturvernforbundet i Innlandet har vært en del av det nasjonale Brua til framtida-samarbeidet siden 2021. Vi har sammen med våre alliansepartnere arrangert åpne konferanser og møter i november 2021, september 2022 og august 2023. Det gode og viktige samarbeidet fortsetter i 2024! Arrangementsdsdato og -sted i 2024 kommer innen sommeren.

Program 2023
Program 2022
Program 2021

Brua til framtida Innlandet skal være en arena for dialog på tvers av sektorer, interesser og tilnærming til våre felles utfordringer. Hvis vi som samfunn, både lokalt og globalt, skal klare å møte natur- og klimakrisa, må vi lytte til hverandre og finne løsningene i fellesskap. Vi vil ikke alltid være enige – det betyr at vi må fortsette å snakke sammen!

Organisasjoner i alliansen Brua til framtida Innlandet
(oppdateres)

Besteforeldrenes Klimaaksjon Hamar og omegn
Fagforbundet Innlandet
Fellesforbundet Innlandet
Framtiden i våre hender Region Innlandet
Hamar bispedømme
Innlandet Bondelag
Innlandet Natur og Ungdom
LO Innlandet
Master i miljøpsykologi / Høgskolen i Innlandet
Nansen Fredssenter
Nansenskolen
Naturvernforbundet i Innlandet m/ lokallagene
Utdanningsforbundet Innlandet

Galleri

Politikersamtale på Lillehammer bibliotek 30. august 2023
Fylkesleder Ole Midthun foran Framtiden i våre henders klima-Kahoot på Lillehammer bibliotek 30. august 2023
Internt dialogverksted i Brua til framtida-alliansen 30. august 2023
Konferansier Jens Uwe Korten fra Høgskolen i Innlandet på Lillehammer kino 28. september 2022
Lillehammer kino klar for Brua til framtida 28. september 2022
Folksomt i pausen på Lillehammer kino 28. september 2022
Engasjerte studenter på åpent møte på Lillehammer bibliotek 28. september 2022
Lillehammer bibliotek har laget bokutstilling for anledningen – 28. september 2022
Samtale på tvers av generasjoner på Lillehammer bibliotek 28. september 2022