Brua til framtida Innlandet 2023

Det grønne ordskiftet: Hvordan vil politikerne skape det grønne Innlandet? Velkommen til valgarrangement på Lillehammer onsdag 30. august!

Brua til framtida Innlandet 2023

Sted: Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Tid: Onsdag 30. august kl. 18.30–20.30

Fylkespolitikerne har nettopp vedtatt en ny regional plan for klima, energi og miljø. Hva er planens mål og ambisjon og hvordan skal planen følges opp? Og ikke minst – hvem har ansvar for at målene nås? Hva er forventet av kommunene?

Fylkestingsvalgets listetopper utfordres til å svare på disse og mange andre spørsmål denne onsdagskvelden midt i valgkampinnspurten.

Spørsmål og utfordringer jobbes fram av unge velgere og Brua til framtidas samarbeidende organisasjoner på et dialogverksted tidligere samme dag.

Det blir satt av tid til spørsmål fra salen. Bruk denne sjansen til å sjekke ut hva våre kommende fylkestingspolitikere vil gjøre for å ta vare på naturen og begrense klimaendringene!

Ordstyrer: Norunn Grande, daglig leder ved Nansen Fredssenter.

Disse politikerne har takket ja til å være med i det grønne ordskiftet: Aud Hove (Senterpartiet), Johannes Wahl Gran (Miljøpartiet De Grønne), Øyvin Aamodt (Rødt), Anne Lise Fredlund (Sosialistisk Venstreparti), Joakim Ekseth (Høyre), Hans Kristian Enge (Arbeiderpartiet), Espen Østvold Rølla (Partiet Sentrum), Ketil Kjenseth (Venstre), Oluf Maurud (Kristelig Folkeparti), Wenche Haug Almestrand (Fremskrittspartiet).

Gratis inngang!

Ungdommens valgtorg! I forkant av arrangementet vil vi lage en møteplass for unge velgere og kommune- og fylkespolitikere. Det skjer på Sigrid Undsets plass i Lillehammer sentrum. Klikk her for å se Facebook-side for Ungdommens valgtorg.

Samarbeidspartnere i Brua til framtida: Lillehammer bibliotek og litteraturhus, Innlandet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, Framtiden i våre hender Region Innlandet, Hamar bispedømmekontor, Utdanningsforbundet Innlandet, Fagforbundet Innlandet, Besteforeldrenes Klimaaksjon Hamar og omegn, Nansen Fredssenter med flere.

Naturvernforbundet i Innlandet har sendt brev om naturavtalens forpliktelser til fylkets 46 kommuner. Les brevet her!

Om Brua til framtida

Broen til framtiden er en nasjonal allianse mellom fagbevegelsen, bondeorganisasjoner, miljøbevegelsen, trossamfunn, forskere og andre som er opptatt av dialog i arbeidet for gode natur- og klimaløsninger og rettferdig omstilling. I 2023 arrangeres konferansen i Innlandet for tredje år på rad.