Kontakt oss

Vi har fokus på ditt nærområde

Om oss

Naturvernforbundet i Innlandet ble stiftet i juni 2021, og er en sammenslåing av de tidligere fylkeslagene i Hedmark og Oppland. Styret og valgkomiteen skal ha like mange representanter fra hvert av de tidligere fylkene. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Alle medlemmer (som har betalt medlemskontingent foregående år) har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Fylkeslaget har fylkessekretær i 60 % stilling. Ta gjerne kontakt med oss!

Innlandet har 10 lokallag, godt fordelt utover fylket. En oversikt over lokallagene finner du i menyen. Ønsker du å starte lokallag der du bor? Snakk med oss!

Naturvernforbundet i Innlandet

c/o Ole Midthun
Welhavens gate 14B
2317 Hamar
E-post innlandet@naturvernforbundet.no

Fylkessekretær

Vi har for tiden ikke fylkessekretær. Ny fylkessekretær er på plass i august 2024.

Fylkesstyret i Naturvernforbundet Innlandet

Styreleder
Ole Midthun
Telefon: 916 94 760
E-post: ole.midthun@gmail.com

Nestleder
Heidi Kristoffersen
Telefon: 926 55 961
E-post: kristoffersen.heidi@gmail.com

Styremedlemmer 2024–2025
Per Bådshaug
Arne Johs. Mortensen
Jan-Rune Samuelsen
Thomas Cottis
Helge Kirkhus

Varamedlemmer 2024–2025
Hilde Duelien
Fred Kuyper
Petter Nilsen
Inge Torhaug

Valgkomité 2024–2025:

Opplysninger kommer.

Våre hovedarbeidsområder:  Skog, arealbruk, motorvei, fritidsboligbygging, villrein, rovdyr, energi, naturglede.