Om fylkeslaget

Vi har fokus på ditt nærområde

PS. Disse nettsidene er nye og under oppbygning. Takk for tålmodigheten!

Kontakt oss

Naturvernforbundet i Innlandet

c/o Ole Midthun
Welhavens gate 14B
2317 Hamar
E-post innlandet@naturvernforbundet.no

Fylkessekretær (tirsdag, onsdag og torsdag)

Ida-Sofie Solberg Stryken
Telefon 414 66 239
E-post is@naturvernforbundet.no

Fylkesstyre i Naturvernforbundet Innlandet

Fylkesstyreleder
Ole Midthun
Telefon: 916 94 760
E-post: ole.midthun@gmail.com

Styremedlemmer 2022–2023
Fred Kuyper
Petter Nilsen
Stine Lilledal Østmoe
Jan-Rune Samuelsen
Thomas Cottis
Helge Kirkhus

Varamedlemmer 2022–2023
Bjørn Frøsaker
Hege Fjeldseth
Henrike Wangenheim

Valgkomité 2022–2023:

Karin Swane
Magnus Nygård
Tore Kjernli

Våre hovedarbeidsområder:  Skog, arealbruk, motorvei, fritidsboligbygging, villrein, energi, naturglede.