Om fylkeslaget

Vi har fokus på ditt nærområde

Kontakt oss

Naturvernforbundet i Innlandet

c/o Ole Midthun
Welhavens gate 14B
2317 Hamar
E-post innlandet@naturvernforbundet.no

Fylkessekretær (tirsdag, onsdag og torsdag)

Ida-Sofie Solberg Stryken
Telefon 414 66 239
E-post is@naturvernforbundet.no

Fylkesstyre i Naturvernforbundet Innlandet

Fylkesstyreleder
Ole Midthun
Telefon: 916 94 760
E-post: ole.midthun@gmail.com

Nestleder
Heidi Kristoffersen
Telefon: 926 55 961
E-post: kristoffersen.heidi@gmail.com

Styremedlemmer 2023–2024
Per Bådshaug
Stine Lilledal Østmoe
Jan-Rune Samuelsen
Thomas Cottis
Helge Kirkhus

Varamedlemmer 2023–2024
Fred Kuyper
Hege Fjeldseth
Petter Nilsen
Inge Torhaug

Valgkomité 2023–2024:

Bjørn Frøsaker
Ragnhild Holmen Bjørnsen
Ole Wangenheim

Våre hovedarbeidsområder:  Skog, arealbruk, motorvei, fritidsboligbygging, villrein, energi, naturglede.