Gran og Lunner

907 91 264 gran-lunner@naturvernforbundet.no

Vi jobber for økt kunnskap og engasjement rundt miljø og klimaspørsmål i regionen. Vi vil bidra til å skape nysgjerrighet for alternative måter å organisere samfunnet på, og nye måter å tenke på. Vi følger med på hva som skjer i Gran og Lunner, og sender ofte høringsinnspill til kommunene.

Demningen på Skjerva

Nyheter fra Gran og Lunner

1 2