Velkommen til Broen til framtiden Innlandet 2022

Bli med på miniklimakonferanse på Lillehammer onsdag 28. september!

Tid: Onsdag 28. september kl. 12.30–16.30 og 18.00–19.30
Sted: Lillehammer kino og Lillehammer bibliotek og litteraturhus

Med miniklimakonferansen Broen til framtiden Innlandet 2022 ønsker vi å legge til rette for dialog mellom ulike kompetansemiljø og interesseorganisasjoner. 

I år byr vi på både et dagprogram og et åpent kveldsprogram. 
 

Dagprogram på Lillehammer kino:

Konferansier: Jens Uwe Korten, prosjektleder bærekraft og grønn omstilling, Høgskolen i Innlandet

Fra 11.30: Registering, mingling, forfriskninger

12.30  Velkomst v/ Ole Midthun, leder Naturvernforbundet i Innlandet
 

FRAMTIDSMATEN

12.40  Hvor kommer maten EGENTLIG fra?
Svenn Arne Lie, forfatter, journalist og tidligere landbruksforsker

13.00  Kimaarbeid og bærekraftstrategi i landbruket 
Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag

13.20  Framtidas kosthold i et miljø- og klimaperspektiv
Thomas Cottis, Institutt for jordbruksfag, Høgskolen i Innlandet

13.40  Hva med oss forbrukere?
Mai-Britt Vestergaard, Framtiden i våre hender Region Innlandet

14.00  Pause

14.15  Heal the world? Om miljøpsykologi
Monica Rønning og Kelsey Tisthammer, Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet

14.30  Framtidas føde
Panelsamtale med de foregående innlederne. Kelsey Tisthammer deltar (Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet). 

14.50  Pause
 

UTDANNING FOR FRAMTIDAS ARBEIDSLIV

15.00  Utdanning for bærekraftig utvikling  hva, hvordan og hvorfor
Victoria Thoresen, Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, Høgskolen i Innlandet

15.20  En presset verden og en presset lærer  har skolen plass til natur- og klimakrisen?
Thore Johan Nærbøe, leder Utdanningsforbundet Innlandet

15.40  Den norske samfunnsmodellen i det grønne skiftet
Lisbeth Berntsen Grandalen, organisasjonsmedarbeider LO Innlandet 

16.00  Mål og mening for framtidas utdanning og arbeidsliv
Panelsamtale med de foregående innlederne og Monica Rønning (Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet)

16.20  Oppsummering og avslutning
 

Åpent kveldsarrangement på Lillehammer bibliotek og litteraturhus:

DET ER HÅPLØST OG VI GIR OSS IKKE
En samtale om natur- og klimakrise, håp og handling

Kl. 18.0019.30

Natur- og klimakrisen går i arv. Hvordan kan alle generasjoner løfte i flokk? Møt engasjerte unge, en besteforelder og en miljøpsykolog i samtale om den tunge arven og håpet for framtida. 

I panelet:
Sivert Refsdal, leder i Innlandet Natur og Ungdom
Ingrid Tønseth Myhr, ungdomssekretær i LO Innlandet
Skai van der Hagen, elev ved Nansenskolen
Thomas Cottis, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn
Svein Åge Kjøs Johnsen, miljøpsykolog ved Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet

Samtaleleder: Siri Syverud Thorsen, Nansen Fredssenter
 

Konferansens samarbeidspartnere: Norges Naturvernforbund, Nansenskolen, Nansen Fredssenter, Innlandet Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Innlandet Bondelag, Utdanningsforbundet Innlandet, LO Innlandet, Fagforbundet Innlandet, Hamar bispedømme, Framtiden i våre hender Region Innlandet, Høgskolen i Innlandet.

Hjertelig velkommen! Du kan være med på dagtid og/eller kveldstid. 
Klikk her for påmelding!

Facebook