Velkommen til Broen til framtiden Innlandet 2021

Har naturen en plass i det grønne skiftet? Hvordan kan skog- og tresektoren bli mer bærekraftig? Kan norsk hyttekultur bli klimavennlig?

Her finner du strømmen! 

Dette er noen av spørsmålene som vil bli stilt når Naturvernforbundet i Innlandet inviterer til minikonferansen Broen til framtiden Innlandet 2021. 

Tid: Mandag 22. november kl. 11.00–16.00
Sted: Wood Hotel (Mjøstårnet), Brumunddal

Konferansen skal være en arena for diskusjon og dialog omkring Innlandets klimautfordringer og -løsninger.

Konferansier: Geir Wiknes, sogneprest i Elverum. 
 

PROGRAM:

10.30-11.00  REGISTRERING  

11.00  LUNSJ

11.45  ÅPNING 
Velkomst v/ konferansier Geir Wiknes, sogneprest i Elverum

12.00  BOLK 1: SKOGEN FOR BARE TRÆR?
Om treindustriens utfordringer og muligheter i et bærekraftperspektiv
Innleder 1  Knut Skinnes, rådgiver i Norwegian Wood ClusterOm trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger som klimatiltak.
Innleder 2  Gudmund Nordtun, administrerende direktør, Glommen Mjøsen Skog: Hvordan må skogbruket tilpasse seg et endret klima? Hva kan skognæringen bidra med for å bremse klimaendringene?
Innleder 3  Eva Snare, prosjektleder for O-houseOmbruk i byggenæringen. O-house – et sirkulært samarbeidsprosjekt i Kongsvingerregionen.
Debatt mellom innlederne.

13.00  PAUSE

13.15  BOLK 2: HYTTEPARADOKSET
Veier til en bærekraftig hyttekultur
Innleder 1  Hilde Lysengen Havro, redaktør i Avisa ValdresHytteparadokset – har nordmenns hyttedrøm blitt naturens mareritt?
Innleder 2  Maren Esmark, generalsekretær i NaturvernforbundetMiljøvennlig hytteliv?
Innleder 3  Anne Gunn Kittelsrud, plansjef i Ringsaker kommuneKan kommunen selv sette grenser?
Debatt mellom innlederne.

14.15  PAUSE

14.30  BOLK 3: SKAL VI DELE?
Samløsninger for natur og klima
Innleder 1  Viktor E. Jakobsen, daglig leder i Energeia ASKan kraftproduksjon og beitebruk kombineres?
Innleder 2  Amund Hagen Kristiansen, regionleder i Framtiden i våre hender InnlandetTransport: Sirkulærøkonomi og folkehelse – to sider av samme sak?
Innleder 3  Morten Aas, koordinator i Forum for Natur og Friluftsliv InnlandetForretning eller forvaltning av Innlandets grønne ressurser?
Debatt mellom innlederne.

15.30  PAUSE

15.45  OPPSUMMERING OG AVSLUTNING
Sluttappell fra arrangører og medarrangører
Avslutning

16.00  FERDIG
 

Arrangementet er støttet av Norads informasjonsstøtteordning,

Det vil bli servert en god lunsj. 

Deltakelse og lunsj er gratis. Har du lyst til å melde deg på? Klikk her og fyll ut skjemaet!

Konferansen vil bli strømmet fra kl. 11.45. Følg denne lenken.

Medarrangører og samarbeidspartnere:
Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn
Innlandet Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender Region Innlandet
Norges Naturvernforbund