Rovdyr

Jerv. Foto: jamenpercy/Istockphoto

Vårt nyeste utvalg er rovdyrutvalget. Utvalget startet opp våren 2023. Ta gjerne kontakt hvis du har lyst til å engasjere deg i rovdyrutvalget. Det er stor aktivitet og mange vedtak i rovviltnemndene for regionene 3 og 5 (Oppland og Hedmark). Utvalgsmedlemmene følger med så godt de kan, og har sendt inn flere klager på vedtak. Utvalgets medlemmer blir også invitert til å delta på seminarer og samarbeidsmøter.

Kontakt: Ole Midthun | innlandet@naturvernforbundet.no | 916 94 760

Jerv. Foto: jamenpercy/Istockphotojamenpercy/Istockphoto
Jerv