Arealbruk

Bruer i Lågendeltaet. Foto: Kristian Slaatsveen

Altfor ofte må biologisk mangfold og verdifulle økosystemer gi tapt for fritidsboliger, veier, industri, byutvikling og mye annet. Ulike samfunnshensyn kan også skape konflikter omkring arealbruk, som behovet for fornybar energi og behovet for intakt natur.

Synes du nok er nok? Har du lyst til å engasjere deg? Bli med i vårt arealbruksutvalg! Kontakt oss hvis du vil være med eller har lyst til å vite mer! Du kan også snakke med oss hvis du lurer på om vi kan se på arealsaker i ditt nærmiljø.

Kontakt: Heidi Kristoffersen | innlandet@naturvernforbundet.no | 926 55 961