Skog

Skogutvalget på befaring i Hamar høsten 2021.

Skogutvalget jobber med skogsaker flere steder i fylket. Eksempler på saker er vern, ulovlig hogst, grøfting og fjerning av kantsoner. Skogutvalget startet i det tidligere fylkeslaget for Hedmark, og har flere års erfaring med mange typer skogsaker.

Ta kontakt hvis du vil bli med eller har lyst på mer informasjon! Du kan også snakke med oss om konkrete skogsaker i ditt nærmiljø.

Kontakt: Ole Midthun | innlandet@naturvernforbundet.no | 916 94 760

Grøfting i skogen – negativt for natur og klima

Mange myrer og fuktige skogområder er negativt påvirket av grøfting som har som formål å øke tømmerproduksjonen.

Markberedning – en trussel for skognaturen

Har du lagt merke til at hogstflater i Hedmark ofte ser verre ut enn før? Ikke bare er de større, men de graves opp eller pløyes for å fjerne humus og blottlegge mineraljord. Det er dette som kalles markberedning.

Hogst i hekketiden – alvorlig for fuglene

Fugler og dyr trenger beskyttelse i hekke- og yngletiden, og da kan vi ikke drive med flatehogst.

En destruert fuglekasse etterlatt etter hogst i hekketidenGisle Oddane