Aksjon på Sjøsetervatnet

Rundt 50 personer la skituren til vår stand på Dambua palmelørdag.

Arild Hermstad på aksjon ved Sjøsetervannet, Gausdal. Foto: Naturvernforbundet i Gausdal.MGD-leder Arild Hermstad stilte opp for Sjøsetervatnet. Foto: Naturvernforbundet i Gausdal.

Lørdag 23. april holdt Naturvernforbundet i Gausdal stand på Dambua ved Sjøsetervatnet. Svært mange tok turen innom for å ta en prat om forslaget om Sjøsetervatnet som vannkilde i Gausdal. 

Unisont fra alle var at utbyggingstakten av hytter i Skei-/Veslesetra-området må roes ned – Sjøsetervatnet må forbli urørt! Politikerne må velge andre alternativer enn fjellvann for å sikre stabil vannforsyning i kommunen.

Etter møte med alle som kom innom standen vår, kjenner vi drivkraft og pågangsmot i kampen for å bevare naturen og kulturlandskapet i Gausdal Nordfjell.

Mange spurte hvordan de kan støtte oss videre, og da er svaret:

 • Meld deg inn i Naturvernforbundet der du bor. Send SMS med Natur til 2002.
 • Følg oss lokalt i Gausdal på vår Facebook-side.
 • Skriv under på våre høringsuttalelser eller send inn din egen når kommunedelplan for Skei legges ut på høring i løpet av vår/sommer 2024.
 • Møt opp og still spørsmål til planavdelingen på Thon Hotel Skeikampen 29. mars kl. 15.00-17.30.

Her har vi samla noen av de mange gode spørsmål og innspill fra standen vår på Dambua:

 • Vi kjøpte hytte her fordi det ikke var «hyttebypreg» slik som det f.eks. er i Hafjell.
 • Vi har hatt leilighet  her i 20 år, og det har vært en vanvittig byggeaktivitet disse årene. Nå holder det.
 • Infrastrukturen (f.eks. vei) til alle disse hyttene – hvem skal betale. Det er ikke riktig at hyttefolk og innbyggere skal ta regninga, det får utbygger gjøre.
 • Det begynner å bli veldig fullt både med folk og hytter her nå.
 • Hva? Men det er vel ikke mulig! Er det virkelig et alternativ å regulere Sjøsetervatnet for å dekke vannbehovet?
 • Vi kan ikke ta mer natur nå for å bygge flere hytter og få mer vann.
 • Det virker som at beslutninger som tas følger pengestrømmen og ikke hva som er bra for natur og kulturlandskap.
 • Sjøsetra er det fineste området i Nordfjellet med det bevarte seterlandskapet. Hva skjer med beite hvis dette skal bli vannkilde?
 • Nå må hyttebygginga bremse, og da trenger vi vel ikke Sjøsetervatnet som vannkilde.
 • Det er jo så mange hytter her som står tomme, virker som en del har hytta  som investeringsobjekt og ikke fordi de bruker den mye selv.
 • Alle trenger vel ikke hver sin hytte, vi må heller leie eller låne.
 • Skistadion er bygd, men det er jo nesten ingen overnattingsplasser.
 • Kjoslia: For et kolossalt inngrep de har utført, all vegetasjon er fjerna , det er lagd et helt nytt byggefelt og det kan til og med bli enda større.
 • Det er myrer i Kjosliaomårdet, og de har planlagt enda flere utbyggingsfelt der.
 • Hvis Sjøsetra blir drikkevannskilde må de jo grave i myra og i skogen. Det kan jo ikke politikerne vedta!
 • Men hva skjer med  fiske her i Sjøsetervatnet, da?
 • Er det på tide å innføre vannrestriksjoner for å redusere forbruket?
 • Fossekallen som pleier å være her i utløpet av Sjøsetervatnet; hva skjer med den om vannstanden synker?
 • Det er små forhold i kommunen, utbyggere og politikere kjenner hverandre, politikerne kommer i klemma. De må tørre å ta beslutninger som gagner felleskapet på lang sikt, og ikke bare se på kortsiktig profitt. Er det ikke langsiktighet som er bærekraft, da?
 • Da hytta vår ble bygd, var det kun utenlandske håndverkere som jobba på byggeplassen.
 • Bør ikke kommunen gå ut av sitt vante næringsspor med hyttebygging og  stimulere andre grønne næringer som gir arbeidsplasser og skatteinntekter?
 • Hæ, er det planlagt 70 nye hytter i året i fjellet her?
 • Hva med samarbeid mellom kommunene som har felles grense mot Gausdal Nordfjell? F.eks.  Roåker, Varden- vi bruker jo det samme fjellområdet og det er ikke stort i areal.
 • Blir kø i heisen med så mange folk, kvaliteten på opplevelsen her blir dårligere.

Vi var godt synlige ved Dambua.

Mange fikk seg en kopp saft og en god prat.

Fornøyde styremedlemmer i Naturvernforbundet i Gausdal.